LSS PABALTIJYJE

MUITINĖS TARPININKŲ PASLAUGOS

Muitinės tarpininko (brokerio) paslaugos gali būti reikalingos visiems tiems, kurie užsiima krovinių gabenimu per sieną. Tarpininkai rengia atitinkamus dokumentus, susijusius su muitinės paslaugomis, tokiomis kaip importo bei eksporto deklaravimas.

Jei jūs įvežate tam tikras prekes, kurias, sutinkamai su muitinės deklaracija, būtina registruoti, jums prireiks muitinės deklaracijos blanko.

Bet koks uždelsimas muitinėje gali atsiliepti tiesioginiais verslo nuostoliais, todėl labai svarbus taisyklingas dokumentų parengimas.

Jei visi dokumentai apiforminti tinkamu būdu, krovinys sparčiai praeis muitinę ir pateks į paskirties punktą. O jei visgi kils problemos dėl dokumentų, krovinys gana ilgam laikui gali įstrigti ant sienos. Būtent todėl svarbu patikėti muitinės deklaracijos surašymą specialistams, kurie žino ir moka apiforminti visus dokumentus sutinkamai su dažnai besikeičiančiais Rusijos įstatymų reikalavimais.

CROCUS GROUP  teikia muitinės tarpininko paslaugas, kuris profesionaliai ir trumpiausiu laiko tarpu apiformins visus dokumentus visiems  ekonominės veiklos užsienyje dalyviams.

Svarbu, kad mes padėsime jums tinkamu būdu apiforminti muitines deklaracijas kroviniams iš JAV, Japonijos, Kinijos ar Europos. Su mumis jūsų krovinys niekada neįstrigs ant sienos ar muitinėje ir tiksliai aptartu laiku bus atgabentas į sandelį. O darnus produkcijos tiekimas reikalingu laiku – garantuoja pasisekimą bet kokiam verslui, nepriklausomai nuo veiklos srities ir jos masto.

Muitinės tarpininko paslaugų kainos nustatomos atitinkamais kainoraščiais ir priklauso nuo eilės parametrų, tame tarpe nuo krovinio ir šalies, iš kurios jis yra įvežamas.

PREKIŲ APTARNAVIMAS

Kelyje bet kokiam kroviniui prireiks tam tikro jo lydėjimo, tokio kaip žymėjimas, perpakavimas, etikečių pritvirtinimas, rūšiavimas ir taip toliau.

Geriausiai tą darbą pavesti vežėjui, kuris su juo susidoros visu 100 procentu.

Trumpai aprašysime dėl ko reikalingos šios paslaugos:

 • žymėjimas: kad jūsų krovinys nenuvyktu į kitą pasaulio punktą, o būtu atgabentas tiksliai į paskirties punktą. Ypatingai tai svarbu vykdant multimodalinius pervežimus, kai dalyvauja keletas transporto rūšių, kad krovinio perkrovimo iš vienos transporto priemonės į kitą metu krovinys nebūtu nesupainiotas;
 • transportavimo metu atskiroms krovinio rūšims gali būti reikalingas perpakavimas;
 • rūšiavimas: eilę krovinių būtina surūšiuoti tam tikru būdu, kadangi yra tam tikri reikalavimai vežėjui dėl tų ar kitų krovinių suderinimo. Pavyzdžiui, negalima vežti kartu maisto produktus, drabužius ir atsargines automobilių dalis. Tuo atveju, jei jūs vienoje siuntoje siunčiate atskirų kategorijų prekes, jas prireiks surūšiuoti ir perpakuoti.

Mūsų specialistai taip pat  paruoš  transportavimo vietas  jūsų kroviniams.

PAKROVIMAS/PERKROVIMAS

Transportuojant prekes, jų pakrovimas yra  svarbiausiais klausimas, kadangi nuo taisyklingo  pakrovimo priklauso toks svarbus momentas: ar bus prekės  atgabentos į paskirties punktą nepaliestos ir išsaugotos,  ar jos bus sugadintos kelyje.

Prekių pakrovimą reikia patikėti patikimam vežėjui, kuris žinai kaip dirbti su įvairaus trapumo prekėmis.

Pavyzdžiui, dūžtančios prekės reikia talpinti į tam tikrą tarą laikantis tam tikrų taisyklių ir, kiek tai įmanoma, atsargiai ja gabenti.

Taip pat svarbu atsižvelgti į tai, jog transportavimo metu gali prireikti prekių perkrovimo.

Susiję su pakrovimu ir perkrovimu darbai – viena iš pačių sudėtingiausių ir atsakingiausių logistikos sričių, netaisyklingas pakrovimas gali tapti ne tik krovinio sunaikinimo priežastimi, bet ir, pavyzdžiui, lėktuvo, kuriuo šis krovinys gabenamas, žūties priežastimi. Arba geležinkelio infrastruktūros objektų sugadinimo priežastimi. Taip pat, kai kada šios grandinės tarpine grandimi tampa krovinio saugojimas sandelyje, pavyzdžiui, kelyje, laukiant pakrovimo gabenimui į sekantį punktą. Reikia pasakyti, jog kraunant ir iškraunant ypatingas vaidmuo tenka tiesioginiams vykdytojams: krovėjams, kranų mašinistams - jų klaida gali paveikti laivo, traukinio, automobilio ir visos aplinkos infrastruktūros saugumą. 

MUITINĖS SANDELIS PABALTIJYJE

Transporto ekspedicijos kompanija CROCUS GROUP klientams siūlo muitinės sandelį tranzitiniam kroviniui su on-line sistema. Tai leidžia, kontroliuojant muitinei, be mokesčių bei rinkliavų  saugoti ir pertvarkyti prekes, skirtas eksportui ar importui. Krovinio saugojimo terminas priklauso nuo jo rūšies. Mes stropiai kontroliuojame krovinio atvykimą ir sekame jo deklaravimą, kadangi prekių saugojimas be reikalingų dokumentų griežtai draudžiamas. Be to, mūsų kompanija garantuoja saugojamojo krovinio neliečiamumą ir užtikrina jo saugumą.

Mūsų specialistai turi teisę būti muitinės tarpininkais ir atstovauti jūsų interesus muitinės organuose. Jei jums reikalingos konsultacijos, susijusios su muitine, CROCUS GROUP kompanija gali:

 • nustatyti prekių nomenklatūros kodus;
 • apskaičiuoti muitų tarifus;
 • nustatyti tų ar kitų dokumentų gavimo būtinumą;
 • apiforminti visą dokumentų paketą.

Įvertinkite mūsų sandelio paslaugų kokybę ir aukščiausią aptarnavimo lygį.

Mūsų vadybininkai visada atsakys į jūsų klausimus, susijusius su bendradarbiavimu. Patikėkite mums savo turtą ir užsiimkite kitomis verslo problemomis!

SANDELIO VALDYMO SISTEMA

Sandelis valdomas programinės įrangos VLM (Virtual Logistic Manager) pagalba. Visi atvykstantieji kroviniai registruojami, žymimi, jiems skiriama sandėliavimo vieta. Operacijos, atliekamos su kroviniu ir transportu  fiksuojamos on-line režime. Visa informacija saugoma mūsų serveryje ir  bet kuriuo metu per Internetą yra prieinama klientams.

Tokia valdymo sistema leidžia realaus laiko režime, bet kuriame pasaulio punkte gauti sekančią informaciją:

 • Transporto priemonės duomenis, jos atvykimo į sandelį laiką, iškrovimo bei pakrovimo (krovinį išvežant) laiką;
 • Kiekvieno krovinio prekes lydinčius dokumentus, CMR su sandelio antspaudu;
 • Eksporto ir tranzito deklaracijas pajungiant prie europietiškos identifikavimo ir MNR statuso patikrinimo sistemos;
 • Krovinio fotografijas, jo išmatavimus, svorį;
 • Išlaidas už sandelio paslaugas su visiška jų detalizacija;
 • Visą duomenų apie išvykusius iš sandelio krovinius archyvą;
 • Ataskaitas apie išlaidas, suteiktas paslaugas ir einamuosius krovinius sandelyje jus dominančiu laikotarpiu. 

Programa labai paprasta, netgi pradedančiam naudotojui, kuris jau po 30 minučių apmokymo su malonumu naudosis visais mūsų programinės įrangos pranašumais.

Visiems mūsų klientams  suteikiama nemokama prieiga prie programos.

LSS PABALTIJYJE